Vzajemna

To celostno podobo za zavarovalnico Vzajemna, smo leta 2010 ustvarjali: Maja Kešelj (logo, poslovna darila), David Praznik (oblikovanje vseh obrazcev za sklepanje zavarovanja in tiskovin, plačilne liste, nalepke vozil, različne ovojnice, notranja in zunanja označba prostorov in stavb), Aleš Macur (letaki), Samo Ačko (font Vzajemna Sans). Projekt je bil uspešno zaključen in prodan.

  • Naročnik

    Zavarovalnica Vzajemna

  • Storitev

    Oblikovanje celostne grafične podobe