Ice Dashboard

Ice Dashboard je grafično uporabniški vmesnik za zelo obširno, poslovno spletno aplikacijo, za merjenje, obdelavo in regulacijo kompleksnih podatkov v velikih podjetjih. Objavljen je del rešitve.

  • Naročnik

    Ice Solutions

  • Storitev

    Oblikovanje uporabniškega vmesnika
    Oblikovanje logotipov
    Oblikovanje družine ikon